DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN

Ysk Seçim Takvimini Açıkladı

Yayınlanma Tarihi :
Ysk Seçim Takvimini Açıkladı

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlerle ilgili takvim belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu süreci gün gün açıkladı.

 

Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilen takvim hem partileri hem de aday adaylarını yakından ilgilendiriyor . İşte gün gün açıklanan takvim;

 

18 MART 2023 CUMARTESİ;

 

–        Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS’ten veri alımının ve güncellemenin durdurulması,

–        Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanması,

 

19 MART 2023 PAZAR ;

 

 • Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak adaylık başvurularının başlaması,
 • Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak adaylık başvurularının başlaması

 

20 MART 2023 PAZARTESİ;

 • Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,
 • Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması (Saat 08.00),
 • Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurmalarının başlaması,
 • Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna yapacakları adaylık başvurusunun son günü (Saat 17.00),
 • Yüksek Seçim Kurulunca Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularının incelenmesinin tamamlanması, eksikliklerin ve adaylıkları reddedilenlerin adaylara bildirilmesi (Saat 23.00).
 • MART 2023 SALI;

 

 • Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilen adayın, yeniden inceleme talebinde bulunmasının son günü (Saat 15.00)

 

 • MART 2023 PERŞEMBE;

 

 • Siyasi partilerce Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuruların son günü (Saat 17.00)
 • Siyasi partilerin genel başkanlıklarının; partilerinin aday adayı listelerini ve seçim çevrelerini Yüksek Seçim Kuruluna ve ilgili il ve önseçim ilçe seçim kurullarına ayrı ayrı bildirmelerinin son günü.

 

24 MART 2023 CUMA;

 

 • Siyasi partilerce yapılan Cumhurbaşkanı adaylık başvurularının Yüksek Seçim Kurulunca incelenmesine başlanması ve tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin yazılı bildirimde bulunulması.
 • İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kuruluna teslim etmelerinin son günü.
 • Sandık yerlerinin ilânı ve ilgili siyasi partilere duyurulması.

 

25 MART 2023 CUMARTESİ;

 

Siyasi partilerce aday gösterilen Cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamasının son günü (Saat 17.00).

 

                 28 MART 2023 SALI;

 

Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanması ve itirazların başlangıcı (Saat 08.00)

 

29 MART 2023 ÇARŞAMBA;

            Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00)

Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca incelenmesine başlanması.

 

30 MART 2023 PERŞEMBE;

 

Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü.

 

31 MART 2023 CUMA;

 • Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanması.
 • Cumhurbaşkanı Seçimi Propaganda döneminin başlangıcı.

 

 1 NİSAN 2023CUMARTESİ;

 

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda kur’a çekiminin yapılması ve ilânı.

 

 

         2 NİSAN 2023 PAZAR;

 • Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,
 • Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, askıdan indirilmesi ve yapılacak itirazların son günü,
 • Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün, ysk.gov.tr adresinden yapılan ilanının sonlandırılarak bu durumun tutanak altına alınması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların son günü (Türkiye saati ile 17.00),
 • Bina bazında seçmen kayıtlarının ysk.gov.tr adresinden sorgulanmasının son günü,
 • Seyyar sandıkta oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuruların son günü.

 

          3 NİSAN 2023 PAZARTESİ;

           

 • Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü.

 

           6 NİSAN 2023 PERŞEMBE;

 

 • İttifak yapan siyasi partilerin ittifaktan vazgeçmelerinin son günü (Saat 17.00) –
 • İttifaktan vazgeçen siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulunca ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirilmesi (Saat 18.00).
 • Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere yönelik itirazların ilgili ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasının son günü.

          7 NİSAN 2023 CUMA;

 

 • İttifaktan vazgeçen siyasi parti/partiler olması halinde, ittifak içerisinde kalan diğer siyasi partilerin ittifak protokolünde değişiklik yapmaları veya ittifaktan vazgeçtiklerini bildirmelerinin son günü (Saat 17.00)
 • Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki değişikliklere karşı itirazlar nedeniyle ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü. (Saat 15.00)
 • Yapılan itirazların, il seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanması. (Saat 23.59)

 

           8 NİSAN 2023 CUMARTESİ;

 

 • İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunca kur’a çekilmesi ve ilanı.
 • Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürünün; 298 sayılı Kanun’un 122, 123 ve 124’üncü maddesinde yazılı şikayet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların, Yüksek Seçim Kurulunca incelenip karara bağlanmasını istemelerinin son günü (Saat 17.00),
 • Yukarıdaki madde uyarınca yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (Saat 23.59).
 • NİSAN 2023 PAZAR;

 

 • Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü.
 • Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurunun son günü (Adaylar, emaneten yatırdıkları para makbuzlarını başvurularına eklemek zorundadırlar.) (Saat 17.00)
 • İl seçim kurullarınca bağımsız milletvekili adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü,
 • Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin incelenmesine başlanması.

 

 • NİSAN 2023 SALI;

 

Yüksek Seçim Kurulu tarafından, siyasi partilerin verdikleri aday listeleri ile illerden gelen bağımsız adaylarla ilgili başvuru belgelerinin incelenmesi sonucu tespit edilen eksikliklerin, siyasi parti genel merkezlerindeki yetkili organlarından ve bağımsız adaylardan tamamlanmasının istenilmesi (Yazı ve alındı belgesi karşılığında)

 

14 NİSAN 2023 CUMA;

 

 • Siyasi partilerin aday listeleri ile bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksiklikleri tamamlamalarının son günü (2839/15),
 • Bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmelerinin son günü.

 

    16 NİSAN 2023 PAZAR;

 

 • Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (Saat 15.00)
 • Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların incelenmesinin ve karara bağlanmasının son günü.

 

19 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA;

 

 • Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması,
 • Siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesinin istenilmesi.

 

 • NİSAN 2023 PERŞEMBE;

 

GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI,

YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI,

 

4 MAYIS 2023 PERŞEMBE;

 

PROPAGANDA SERBESTLİĞİNİN VE BİR KISIM SEÇİM YASAKLARININ BAŞLANGICI.

 

     7 MAYIS 2023 PAZAR;

 • Sandık seçmen listelerine sandık çevresi ve sandık kurulu görevlileri şerhinin işlenerek çoğaltılmaya başlanılması,
 • Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması.
 • Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımının tamamlanması.

 

9 MAYIS 2023 SALI;

 

 • YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİNİN SONA ERMESİ,
 • Sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi

 

13 MAYIS 2023 CUMARTESİ;

 

 • Seçim propagandasının sonu (Saat 18.00).

 

14 MAYIS 2023 PAZAR;

 

            İl ve ilçe merkezlerinde;

 • Bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde;

– İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00’te malzeme torbalarının bina sorumlularına tesliminin sağlanması, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık çevrelerine getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmeleri,

Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde;

İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde tesliminin sağlanması,

 • OY VERME GÜNÜ
 • Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00)
 • Cumhurbaşkanı Seçimi geçici sonuçlarının ilânı (Saat 23.59)

 

 

SivasKulis Haber

YORUM YAP